KineDok predstaví manuál Ako si vytvoriť premietacie miesto

KineDok funguje už od roku 2014 ako alternatívna distribučná platforma a za toto obdobie sa nám podarilo vytvoriť sieť takmer 250 netradičných premietacích miest v 6 krajinách strednej a východnej Európy. Spoločne s partnermi z týchto krajín (Česko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko a Gruzínsko) sme zhromaždili cenné dáta z praxe. Do manuálu chceme premietnuť naše skúsenosti a prípadové štúdie na základe dlhodobej spolupráce s KineDok miestami. Jednotlivé kapitoly odhalia praktiky a ponúknu čitateľom tipy, ako usporadúvať komunitné projekcie so sprievodným programom na neobvyklých miestach. Manuál bude slúžiť ako východzí bod pre novo začínajúce premietacie miesta či napríklad pre študentov, ktorí chcú založiť filmové kluby, ale i pre kohokoľvek, kto plánuje organizovať kultúrne akcie v nekinových priestoroch.

,,Chceli sme vytvoriť jednoduchú príručky komunitnej distribúcie obsahujúcu skúsenosti z usporadúvania kultúrnych akcií, ktorá môže inšpirovať mladých ľudí, ale aj skúsených prevádzkarov komunitných centier, ktorí sa rozhodnú usporadúvať filmové projekcie. Ako si vytvoriť premietacie miesto bude zahŕňať krátke, pútavé kapitoly s príkladmi, obrázkami a videami, so stručnými bodmi, na čo nezabudnúť v kľúčových fázach organizácie akcie, ako je výber filmov, technické zázemie, alebo komunikácia s publikom a oslovenie nových skupín. Naša medzinárodná iniciatíva kultúrnych bojovníkov tu ponúka svoje príbehy ako návod Ako si vytvoriť premietacie miesto a motivuje ďalších, ktorí sa rozhodnú oživiť kultúru vo svojom meste,‘‘ hovorí manažérka KineDoku Ivana Formanová.

Predstavenie manuálu prebehne v rámci konferencie, ktorá sa koná 27. marca o 16:30 v pražskom Kine 35 v rámci East Doc Platform, najväčšej platformy na získavanie medzinárodných partnerov na koprodukciu, financovanie a distribúciu dokumentárnych projektov v strednej a východnej Európe, ktorú usporiadava Institu dokumentárního filmu v spolupráci s festivalom Jeden svet.

Manuál bude publikovaný a sprístupnený voľne k stiahnutiu v digitálnej podobe (PDF) na kinedok.net. Tu a na dokweb.net bude tiež k dispozícii v interkatívnej podobe. Je rozdelený do desiatich nasledujúcich kapitol a jeho editorkou je filmová kurátorka Hana Kulhánková.

1. Ani fikcia, ani reportáž (František Horvát, Česká republika)

2. Budovanie diváckej komunity (Veronika Hanáková, Česká republika)3. Diverzita premietacích miest (Szirony Szabolcs, Maďarsko)4. Ako prekonať technické prekážky (Mariam Jachvadze, Gruzínsko)5. Dramaturgia na jednotku (Andreea Bratosin, Rumunsko)6. Nepretržitá komunikácia s publikom (Mária Hejtmánková, Slovensko)7. Milý divák, kto si? (Dina Pokrajac, Chorvátsko)8. Premietanie pod tlakom (Mariam Jachvadze, Gruzínsko)9. Páči, nepáči.  Oslovenie mladých divákov (Dina Pokrajac, Chorvátsko)10. Pridaj sa ku KineDoku (Szirony Szabolcs, Maďarsko)

KineDok je projektom Institutu dokumentárního filmu. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Kreatívnej Európy MEDIA, Štátneho fondu kinematografie a Magistrátu hl.m. Prahy.

Pusť si dokument teraz.

Oživ kultúru vo svojom meste.

Žijeme dokumentom, buď pritom s nami.

Každý mesiac od nás dostaneš dávku čerstvých informácií. Prihlás sa k odberu noviniek a dostaneš od nás zdarma voucher do online videotéky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov.